За нас

home

Център за обществена подкрепа “Бъдеще” е създаден през 2011 г. като структура на Столична община, предлагащ социални услуги в общността. От 01.12.2015г. услугата се управлява от “Фондация Надежда”.

Центърът предлага комплекс от социални услуги:

  • Обучение, оценка и психосоциална подкрепа на  кандидат-осиновители и кандидат – приемни родители
  • Психологическо консултиране и социална работа с родители и семейства
  • Социална и психологическа работа с деца в риск
  • Логопедична терапия на деца с езикови и говорни нарушения

* Услугите, предоставяни от Център за обществена подкрепа “Бъдеще” са безплатни за потребителите

1614 София, ул. "Христо Стефчов" №2 Тел. +359 2 956 95 29 E-mail: cop_2so@abv.bg