Специалисти

ЗлаткаЗлатка Петкова – директор на Център за обществена подкрепа „Бъдеще”

Висше образование, Магистър по социална педагогика, специализация „Социално-педагогическа помощ за семейства” при Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Над 20-годишен опит в социалната сфера в различни структури на държавната администрация и социалните услуги.
Снимка Теодора РафаиловаТеодора Рафаилова

Бакалавър, специалност "Социална педагогика", Софийски университет "Св. Климент Охридски". Опит във фондация "Майчина обич", Държавна агенция за закрила на детето. В ЦОП "Бъдеще" работи от 2011 г. на длъжност специалист, социални дейности. Провежда индивидуални консултации с деца и семейства в риск, обучения за кандидат-осиновители и кандидат-приемни родители.
Петя Василева - специалист социални дейности
Професионален Бакалавър-специалност"Социален работник"
Медицински колеж,гр.София
Бетина Кърпачева - психолог

Бакалавърска степен по "Психология" към СУ "Св. Климент Охридски" магистърска
степен „Клинична психология през психоаналитична перспектива”. В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.
Катерина Бързева -психолог

Бакалавърска степен по психология в Нов Български Университет. Магистърската програма в Нов Български Университет – „Клинична социална работа.
В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.
Зорница Спирова -
Психолог
Психодрама - асистент(консултант). Магистър в НБУ "Артистични и психо - социални практики".
В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.
Диана Маджарова - психолог

Бакалавърска степен по "Психология" в Нов Български Университет. Продължаващо обучение в програма за психотерапевт с юнгианска ориентация към БОАП К.Г.Юнг. Опит в сферата на психологическото консултиране и диагностика в амбулаторен кабинет в Държавна психиатрична болница – гр.Кърджали. Работила като психолог в Център за консултиране и подкрепа на деца, жертви на насилие. В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.
Радостина Захариева - логопед
Магистър –„Рехабилитация на езикова и речева патология“ в НБУ.
Осигурява логопедична помощ, реализира терапевтична и корекционна дейност с клиентите на Центъра, имащи нужда от езикова и речева рехабилитация.
Професионални интереси в областите: езикови нарушения, възприятие, памет, внимание, обучителни трудности в предучилищна и училищна възраст.

image001Силвия Райчева -логопед

В Центъра за обществена подкрепа „Бъдеще” е от 2012 г.
Висше образование, бакалавърска степен по психология в Нов български университет - 2002 г. Магистърска степен по логопедия – 2010 г. Следдипломна квалификация по арт терапия през 2013 г.
1614 София, ул. "Христо Стефчов" №2 Тел. +359 2 956 95 29 E-mail: cop_2so@abv.bg